Predĺžená záruka v cene vozidla

2. 11. 2023

Kvalita vozidiel s hviezdou v znaku je tradične na vysokej úrovni. Spoľahlivosť, použité materiály a pokročilé technológie sú dôvodmi prečo značka Mercedes-Benz na Slovensku prináša významnú zmenu v štruktúre benefitov, ktoré zákazníci získavajú v cene vozidla.

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) od 1. januára 2024 zamieňa benefit bezplatného servisu na 6 rokov alebo do 160 000 km za záruku po dobu 6 rokov (2 roky zákonná záruka bez obmedzenia km, ďalšie 4 roky predĺžená záruka do 200 000 km), ktorú zákazníci získavajú v cene vozidla. Uvedené sa vzťahuje na osobné vozidlá značky Mercedes-Benz s čisto spaľovacími motormi alebo hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete. 

Nakoľko Mercedes-Benz postupnými krokmi smeruje k trvalo udržateľnej budúcnosti aj vo forme neustále rastúcej ponuky osobných vozidiel značky Mercedes-Benz s elektrickým pohonom, tak pre elektromobily (osobné vozidlá) bude poskytovať od 1. januára 2024 benefit záruky po dobu 6 rokov (2 roky zákonná záruka bez obmedzenia km, 4 roky predĺžená záruka do 90 000 km) a aj bezplatného servisu počas 6 rokov alebo do najazdenia 90 000 km. 

„Sme presvedčení, že naši zákazníci získajú vďaka predĺženej záruke pocit ešte väčšej istoty, že ich nove vozidlo bude slúžiť v špičkovom stave počas mnohých rokov. Zároveň, že ich neprekvapia neplánované náklady za opravu vozidla,” 
uviedol generálny riaditeľ MBSK Oliver Zink.

Uvedená predĺžená záruka má celoeurópsku platnosť, je prenosná na ďalšieho majiteľa vozidla a zvyšuje hodnotu vozidla pri jeho následnom predaji. Podmienkou platnosti predĺženej záruky sú pravidelné výrobcom predpísané údržby u autorizovaných partnerov značky. 

Predĺžená záruka pokrýva prakticky všetko s výnimkou spotrebného materiálu a náhradných dielov, ktoré sú predmetom pravidelných výrobcom predpísaných údržieb. 

Okrem predĺženej záruky zákazníci získavajú záruku mobility Mobilo až do 30 rokov za predpokladu pravidelnej výrobcom predpísanej údržby realizovanej u autorizovaných partnerov. V prípade akejkoľvek nepríjemnosti na cestách pomôže 24-hodinová asistenčná služba.

Kontakt pre médiá

Michal Žitný

Senior PR specialist
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 918 500 148
E-mail: [email protected]


Fotogaléria

(4106x2221px, 5.19 MB)