Hybridný model dobíjateľný zo siete C 300 e pri 360° environmentálne kontrole: prehľad výsledkov ekologickej bilancie

11. 4. 2023

Stuttgart. Pokiaľ ide o posúdenie životného cyklu hybridného vozidla dobíjateľného zo siete, dôležitými faktormi sú spotreba zdrojov vo výrobe a proces nabíjania vysokonapäťového akumulátora počas prevádzky vozidla. Ďalšie komponenty pohonu nového hybridného sedanu dobíjateľného zo siete Mercedes-Benz C 300 e (WLTP: vážená spotreba paliva, kombinovaná: 0,7 – 0,5 l/100 km, vážené emisie CO₂, kombinované 16 – 12 g/km, vážená spotreba energie, kombinovaná: 19,8 – 17,8 kWh/100 km)[1] vedú k vyššej spotrebe materiálu a energie pri výrobe automobilu. Ale iba pri pohľade na celý životný cyklus sa dotvorí komplexný obraz: Počas fázy používania ťaží model C 300 e z vysokej účinnosti elektrifikovaného hnacieho ústrojenstva.

  • Od roku 2005 Mercedes-Benz zverejňuje produktové informácie súvisiace so životným prostredím v súlade s normou ISO 14021 
  • Externí odborníci overili podbrobnú "360° environmentálnu kontrolu" 
  • Brožúra 360° environmentálnej kontroly dokumentuje environmentálne vlastnosti vozidla Mercedes-Benz C 300 e

Stuttgart. Pokiaľ ide o posúdenie životného cyklu hybridného vozidla dobíjateľného zo siete, dôležitými faktormi sú spotreba zdrojov vo výrobe a proces nabíjania vysokonapäťového akumulátora počas prevádzky vozidla. Ďalšie komponenty pohonu nového hybridného sedanu dobíjateľného zo siete Mercedes-Benz C 300 e (WLTP: vážená spotreba paliva, kombinovaná: 0,7 – 0,5 l/100 km, vážené emisie CO₂, kombinované 16 – 12 g/km, vážená spotreba energie, kombinovaná: 19,8 – 17,8 kWh/100 km)[1] vedú k vyššej spotrebe materiálu a energie pri výrobe automobilu. Ale iba pri pohľade na celý životný cyklus sa dotvorí komplexný obraz: Počas fázy používania ťaží model C 300 e z vysokej účinnosti elektrifikovaného hnacieho ústrojenstva. 

Čísla, údaje, fakty: posúdenie životného cyklu modelu C 300 e v skratke

Mercedes-Benz vo svojej analýze skúma dva rôzne zdroje energie na nabíjanie vysokonapäťového akumulátora: Jeden scenár zohľadňuje elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov z vodnej energie2, zatiaľ čo druhý je založený na európskom mixe elektrickej energie[2]. Oba scenáre počítajú s nájazdom 200 000 kilometrov. Výsledok: Ak sa na nabíjanie C 300 e používa energia z obnoviteľných zdrojov (elektrická energia z vodnej energie), emisie CO2 sa môžu počas celého životného cyklu znížiť takmer o polovicu. 

Vďaka vysokonapäťovému akumulátoru nového modelu C 300 e s využiteľnou kapacitou energie približne 25 kWh a elektrickému pohonu s výkonom 95 kW, možno prejsť vzdialenosť až 116 kilometrov[3] na čisto elektrický pohon bez použitia spaľovacieho motora.

210 komponentov s celkovou hmotnosťou 90,4 kilogramu je možné vyrobiť čiastočne z materiálov šetriacich zdroje (recyklované plasty a obnoviteľné suroviny).

Mercedes-Benz v súčasnosti stavia závod na recykláciu akumulátorov v Kuppenheime v južnom Nemecku, ktorý umožní v budúcnosti dosiahnuť mieru spätného získania viac ako 96 percent. 

Všetky vlastné výrobné závody na produkciu osobných automobilov a transportérov značky Mercedes-Benz vyrábajú od roku 2022 s CO2 neutrálnou bilanciou.

Mercedes-Benz poskytuje od roku 2021 následnú kompenzáciu prostredníctvom zelenej elektrickej energie, keď zákazníci nabíjajú prostredníctvom služby Mercedes me Charge[4] na verejných nabíjacích staniciach v Európe, USA a Kanade. Osvedčenia o pôvode zabezpečujú, že po procese nabíjania sú do siete dodané zodpovedajúce množstvá elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Celú 360° environmentálnu kontrolu vozidla Mercedes-Benz C 300 e je možné stiahnuť ako súbor pdf tu.

 


[1] Uvedené hodnoty sú stanovené hodnoty WLTP-CO2 v zmysle čl. 2 č. 3 Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektrickej energie sa určila na základe nariadenia 2017/1151/EÚ.

[2] Na vyvažovanie bol použitý softvér a databáza GaBi z roku 2022 (verzia SP2022.01) od spoločnosti Sphera Solutions GmbH.

[3] Uvedené hodnoty sú stanovené hodnoty WLTP-CO2 v zmysle čl. 2 č. 3 Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektrickej energie (a dojazd) bola stanovená na základe nariadenia 2017/1151/EÚ.

[4] Na využívanie služby Mercedes me connect "Mercedes me Charge" je potrebná samostatná zmluva o nabíjaní s vybraným poskytovateľom tretej strany, prostredníctvom ktorej prebieha platba a fakturácia nabíjania. Na používanie služieb Mercedes me connect je potrebné osobné ID Mercedes me ID a súhlas s podmienkami používania služieb Mercedes me connect.

Kontakt pre médiá

Michal Žitný

Senior PR specialist
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 918 500 148
E-mail: [email protected]


Fotogaléria

23C0112_003.jpg

(4961x3508px, 2.39 MB)

23C0112_001.jpg

(4512x2538px, 4.64 MB)

21C0295_082.jpg

(8256x5504px, 9.33 MB)